zondag 1 december 2013

Rijks Akademie Open 2013

Weer veel ondoorgrondelijke uitingen ...

In MIJN nieuwe jas wil ik ook zoveel zakken.

Alles onscherp, behalve haar hoofd. Dus ik bewoog mee met de beweging van haar hoofd? Knap staaltje van fotografie?