dinsdag 9 oktober 2018

Coat Hanger

Coat Hanger, Koningsplein, Amsterdam - 09/10/2018